Àrea Comptabilitat, Finances i Gestió Empresarial

En els últims anys, aquesta Àrea ha recobrat la seva importància dins de les Organitzacions, i no és per menys, ja que la comptabilitat és la principal font d'informació per diagnosticar la situació econòmica financera de l'Empresa i per donar suport a la presa de decisions en processos vitals de la mateixa. Per aquesta raó, acompanyem als nostres clients en la gestió, supervisió i consultoria en processos comptables d'operativa diària, en el compliment de les seves obligacions comptables i mercantils, i en operacions de caràcter extraordinari com poden ser la Adquisicions i Fusions, DUE DILIGENCE i Operacions societàries.
  • Realització, Supervisió i Consultoria Comptable
  • Comptabilitat financera, analítica i d'instruments de capital
  • Consolidació Comptable i Fiscal
  • Planificació i Control Tresoreria
  • Gestió de Cobraments i Morositat
  • Comptes Anuals i Documents Comptables
  • Auditories Internes i DUE DILIGENCE comptable
  • Finances Estructurades i anàlisi de projectes
  • Comptabilitat & Operacions Societàries